Fallback-banner: Badeanlegg

Dette må du vite om sjokk-klorering av bassengvann

Noen ganger er ikke den vanlige og regelmessige bruken av klor og bassengkjemi nok.

Selv om bassenget kontinuerlig tilsettes klor, vil ikke dette nødvendigvis under alle forhold forhindre oppblomstring av bakterier og alger i svømmebassenget.

Sjokklorering – gi bassenget et klorsjokk

 

Når må du sjokklorere

Du bør alltid sjokklorere om du ser at det har kommet unormalt mye forurensning i vannet, eller du ser på tester at det er høyt bakterienivå (høye kimtall).

 

Sjokklorering bør også gjøres regelmessig ved oppblomstring av alger og bakterier. Dette kan oppstå hvis det i noen områder av bassenget er dannet biofilm som gjør at kloret ikke kommer til bak biofilmen.

Bakterier fester seg og vokser på de fleste overflater

 

Hvis det er vedvarende mye klorlukt fra bassenget kan det være riktig å sjokklorere.

 

Bakterier skiller ut et slim for å beskytte seg mot kloroksidasjon

 

Hvorfor må en tilsette mer klor når det lukter mye klor av vannet?

Lukter det mye klor er det mye forurensning i vannet, det er ikke nødvendigvis for mye klor i vannet. Vi må tilsette mer klor fordi det er kloraminer (bundet klor) – klorforbindelser - som lukter.

 

Kloraminene er klor som har utspilt sin rolle, og de kan ikke lenger rense vannet effektivt.

 

Vi må dermed gi bassengvannet et klorsjokk, for å spalte klorforbindelsene og nedbryte biofilm slik at eventuelle bakteriekolonier og alger kan oksideres bort.

 

Rent vann med fri klor lukter rent, det lukter ikke klor. 

Les mer om hvorfor det lukter klor i vannet her.

Resistente bakterier

Noen bakterier vil kunne blir resistente mot det lave klornivået vi tilstreber i et badeanlegg. Sjokk-klorering vil bryte ned biofilmen som har blitt dannet rundt de resistente bakteriene, og deretter drepe bakteriene.

Det vil derfor være lurt å sjokklorere svømmebassenget minimum 1-2 ganger per år for store svømmebasseng (25 meter og større) med vanntemperatur 27-29 grader.

 

For mindre bassenger og bassenger med høyere temperatur vil det kunne være behov for hyppigere intervall.

 

Lokale forhold som badebelastning, renholdrutiner, typer av badende, kvalitet på renseanlegg, erfaringstall fra vannanalyser og så videre vil være bestemmende for hvilke frekvens som legges inn i internkontrollsystemet for det enkelte badeanlegg.

 

Fast rutine ved oppfylling av nytt vann i bassenget er at dette alltid skal sjokk-kloreres.

 

Les om hva som bør gjøres ved gjenåpning av basseng etter en nedstengt periode her.

Fremgangsmåte

Du må tilsettes såpass mye klor at det frie kloret løser opp bindingene i kloraminmolekylene. Sjokk-klorering - eller såkalt brekkpunkt klorering - vil si at det tilføres så store mengder klor til bassenget at forholdet mellom fritt klor (HOCl) og forurensninger i vannet blir slik at størstedelen av alle uønskede stoffer i vannet oksideres bort i løpet av kort tid.

 

Det er forskjellige metoder å sjokklorere på. De enkleste sjokklor-produktene er i pulverform og kan spres rett ut over vannflaten til bassenget, mens andre må løses opp i væske før det tilsettes badevannet eller kommer som ferdig løsning.

hTh Shock anbefales av Enwa Badeanlegg. 

Les nøye på forpakningen hvor mye klor du må tilsette og hvordan det skal gjøres.

 

Normalt må man ved pH 7,3 overstige 10 mg/l (ppm) fritt klor for å oppnå god effekt. Det er av største viktighet å ha kontroll på pH-verdien ved sjokk-klorering. Hvis pH-verdien stiger vil man ikke få den ønskede virkning. En sjokk-klorering varer normalt minimum 12 timer og bading kan ikke starte igjen før klornivået er nede under 3 mg/l.

 

Sensorer (følere) for pH-, klor- og redoxverdier montert for avlesning av disse verdier, må kobles helt ut fra systemet, da disse tar skade av høyt klor innhold i vannet.

 

PS: For utendørsbassenger bør sjokk kloren tilsettes om ettermiddagen, kvelden eller natten. Hvis du sjokk-klorer om dagen, vil solens ultrafiolette stråler bryte ned kloren veldig raskt og det må i så fall tilføres mye større doser for å oppnå ønsket effekt. Bassengets renseanlegg må være i drift hele tiden ved sjokklorering for å få god innblanding.

 

Man kan sjekke om bassengvannet trenger sjokk-klorering med utstyr du får kjøpt hos forhandlere som fører basseng- og renseutstyr, men man kan også ofte se på vannets klarhet og lukte på vannet for å få en indikasjon.

 

For å vite riktig mengde av klor som skal tilsettes, er det viktig å vite volumet av vann i bassenget.

 

Det skal minimum tilføres 10-15 gram 100 % klor ved pH 7,3.

 

100 % klor finnes ikke som normal handelsvare, da den i så fall er i gass form. Spesiell sjokk-klor pulver har styrke på 70 – 80 % og er lettest å bruke.

 

Klorgranulat (kalsiumhypoklort) er gjerne 60-70 % konsentrasjon (denne må løses i vann før bruk).

 

Flytende klor (Natriumhypoklorit) er 12-15 % blanding. Denne er dårlig egnet for sjokk klorering da den har en pH verdi på 11-12, noe som bidrar til at pH-verdien i bassenget øker ved tilsetting og man derav får veldig dårlig effekt av tilsatt klor.

 

OBS: Det er viktig å huske på at kjemikaliene brukt til å klorere bassengvannet kan være farlige om de ikke håndteres korrekt. Bruk alltid verneutstyr, og følg bruksanvisningen nøye.

 

Vi har skrevet mer om hvordan klor reagerer med urenheter, og forskjellen på bundet klor og fritt klor her
Les mer om UV-lys for desinfisering av bakterier og alger.

Kontakt oss

Offentlige bad Norge

Enwa Badeanlegg AS

+47 22 30 40 40

enwabad@enwa.com

Private badeanlegg Norge

Pahlén International AS

+47 35 50 59 90

pahlen@enwa.no 

Enwa Pahlen

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.