Fallback-banner: Industri & Eiendom

Åpenhetsloven - arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Enwa Water Technology AS forholder seg til, og jobber med, etterfølgelse av åpenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter som Enwa Water Technology AS en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Enwa Water Technology AS  vil bli publisert på denne siden. Her kan du lese vår siste aktsomhetsvurdering:

Enwa Water Technology AS er en kompetansebedrift som leverer miljøvennlige og energieffektive produkter og løsninger innen vannbehandling. Vi arbeider blant annet innen segmentene maritim, offshore, industri, eiendom og akvakultur. Enwa Water Technology AS er et datterselskap i Enwa-konsernet som har virksomhet innen åpenhetslovens virkeområde og gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger tilpasset sin virksomhet.

Våre verdier og våre etiske retningslinjer er vårt fundament i vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser, og videre i vår leverandørkjede.

Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som Enwa Water Technology AS gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Dette er blant annet fastsatt i våre etiske retningslinjer for leverandører, samt våre seriøsitetskrav.

Enwa Water Technology AS jobber med å kartlegge vår leverandør- og verdikjede, og vi foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved ønske om slik informasjon fra Enwa Water Technology AS, eller ved klager knyttet til åpenhetsloven, kan følgende e-post benyttes:

 

kjetil.oxnevad@enwa.com

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.