Fallback-banner: Infrastruktur

Fjernvarme til nye Drammen sykehus

Psykiatribyggene sett fra Nøstebekken

Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF er i gang med å bygge nytt sykehus i Drammen. Enwa PMI har vunnet kontrakten for fjernvarme til nye Drammen sykehus  

Sykehuset skal tas i bruk i 2025. Det nye sykehuset på Brakerøya vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. 

Entreprisen inkluderer rørarbeider og rørleveranse for komplett og driftsklart fjernvarmenett og fjernkjølenett ved nye Drammen Sykehus, Brakerøya. Det skal tilknyttes fjernvarme og fjernkjøling til fire ulike bygg. 

Oversiktsbilde av nytt sykehus med Drammen Helsepark illustrasjon DARK Design group

Arbeidsomfang: 

  • Ca. 2900 meter pre-isolerte fjernvarmerør, fordelt på 2400 meter i dimensjon DN150 til DN350, og 500 meter stikkledninger i dimensjon DN65 til DN100. 
  • Ca. 3300 meter pre-isolerte fjernkjølerør hvor ca. 2000 meter er i dimensjon DN300 til DN450 og 1300 meter i dimensjon DN150 til DN250. 
  • Totalt skal det dermed legges ca. 5,2 kilometer med rør og det vil kreve rundt 800 sveis.  

Fremdrift: 

Kontraktsarbeidet starter 2. kvartal 2022 og arbeidet skal for det meste utføres i 2022. Noen arbeider vil strekke seg ut i 2023.  

Kontraktsverdi: 19,8 MNOK  

Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og byggherre.

Sykehuset skal blant annet inneholde:

  • 378 døgnplasser somatikk
  • 167 døgnplasser psykisk helsevern og TSB
  • 228 poliklinikkrom/dagplasser somatikk
  • 16 poliklinikkrom psykisk helsevern og TSB
  • 7 føderom
  • 23 operasjonsstuer
  • 4 behandlingsrom for stråleterapi

Se video om hvordan sykehuset er tenkt ferdigstilt

Kontakt info

Enwa PMI

Telefon: 33 48 80 50

Enwa Support

Telefon: 33 48 80 50

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Til Enwa Supports nettside

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.