Fallback-banner: Infrastruktur

Lillehammer vannverk

Enwa har bygget og levert prosessteknisk entreprise til Lillehammer vannverk på Hovemoen. Det nye vannverket ble satt i drift i januar 2022 og ble et av Norges største grunnvannsanlegg. 

Anlegget skal sikre innbyggerne i Lillehammer kommune vann med riktig kvalitet i henhold til drikkevannsforskriften.

400 liter i sekundet

Anlegget har maksimum kapasitet på ca. 400 l/s (1440m3/t) og gjennomsnittlig produksjon på mellom 110 og 150 l/s.

Prosessteknisk entreprise

Enwa PMIs leveranse består av maskinelle og prosesstekniske installasjoner, inkludert elektro og automasjon. Enwa har også stått for igangkjøring og inntrimming av prosessen.

Enwas leveranse er stor og omfatter i hovedsak:

 • Alt prosessteknisk utstyr i forbindelse med vannbehandlingen
 • Alle rør og rørteknisk utstyr i forbindelse med vannbehandlingen
 • Alle tavler, elektroarbeider, automasjonsteknisk utstyr og programmering av PLS

Manganproblematikk ved grunnvannskilder

Grunnvannskilden til vannverket består av fem produksjonsbrønner, der noen av brønnene har forhøyede verdier av mangan. Høyt innehold av mangan ved grunnvannsuttaket gir problemer med utfellinger som tetter ledningsnett, samt gir uønsket farge og smak på drikkevannet.

Mangan er et grunnstoff (et hardt metall). Grunnstoffet er veldig sprøtt og pulveriseres lett (kilde: Store norske leksikon).

Mangan sammen med jern er stoffer som oksideres og felles ut som hydroksider i oksygenrikt miljø. De løses i vann ved aerobic forhold (uten tilgang på oksygen) og lavere pH-nivå. I hvilken form, løst eller fast mangan foreligger i vannet avhenger av tilgang til oksiderende stoffer og pH.

Renseprosess for mangan har større utfordringer enn utfelling av jern og krever høyre konsentrasjoner av oksiderende stoffer, høyre pH-nivå og mer tid for å fullføre oksideringsreaksjonen.

Om renseprosessen

Rensemetoden for å få mangan felt ut fra vannet er kjemisk-fysisk prosess som består av oksidasjon for å få oppløst mangan til fast form og filtrering.

Renseprosessen er oppbygd med to parallelle produksjonslinjer som er forsynt fra fem grunnvannsbrønner.

I vannbehandlingsanlegget går produksjonslinjene sammen før det doseres kaliumpermanganat (KMnO4) som oksyderingskjemikalie og lut (NaOH) for å opprettholde pH-nivå på 8,5 for optimal oksidasjon.

Deretter fordeles vannet mellom de to oksidasjonsbassengene for lufting med oppholdstid på 30 minutter for å få mangan ferdig oksidert til fast (partikulært) form.

Etter oksidasjonstrinnet fordeles vannet til respektive linjer med totalt åtte nedstrøms sandfiltre, hvor oksidert mangan felles ut.

Etter manganen er felt ut, går vannet gjennom tre UV-aggregat for desinfisering. Deretter føres vannet videre til spylevannsbasseng før det fordeler seg på to rentvannsbasseng på til sammen 4.000 m3.

Utgående rentvann distribueres ut til to trykksoner mot forsyningsnettet.

For å opprettholde sikker og stabil vannbehandling ble det gjennomført justering av følgende kritiske punkter i renseprosessen:

 • Beregning og styring av KMnO4 dosering. Overdosering vil føre til misfarging av vannet.
 • Opprettholde stabilt pH mellom 8,2 – 8,6.
 • Filtrerings- og spylefrekvens av sandfiltre for å opprettholde turbiditet under 0,1.

Resultatene av vannanalyser for mangan ligger < 2 µg/l (kravet i drikkevannsforskriften er 50 µg/l).

Enwas prosjekt i tall

 • 1000 meter rør i syrefast stål. Fra DN15 til DN600
 • 400 meter rør i PE/PVC
 • 2100 sveis
 • 16 pumper
 • 300 ventiler
 • 600 komponenter med tag
 • 300 tegningstimer
 • 4000 timer prefabrikasjon
 • 10 000 montasjetimer
 • 30 000 000 i rør og komponentinnkjøp
Vannbehandlingsanlegg i solnedgang

Lillehammer vannbehandlingsanlegg i solnedgang (foto: Sweco)

Kontakt info

Enwa PMI

Telefon: 33 48 80 50

Enwa Support

Telefon: 33 48 80 50

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Til Enwa Supports nettside

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.