Fallback-banner: Infrastruktur

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven - arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Enwa PMI forholder seg til, og jobber med, etterfølgelse av åpenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter som Enwa PMI en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Enwa vil bli publisert på denne siden. Her kan du lese vår siste aktsomhetsvurdering:

Enwa PMI AS har bredt engasjement som entreprenør i vannbransjen og leverer blant annet vannbehandlingsanlegg, renseanlegg og fjernvarmeanlegg. Enwa PMI AS er et datterselskap i Enwa-konsernet som har virksomhet innen åpenhetslovens virkeområde og gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger tilpasset sin virksomhet.

Våre verdier og våre etiske retningslinjer er vårt fundament i vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser, og videre i vår leverandørkjede. Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som Enwa PMI, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Dette er blant annet fastsatt i våre etiske retningslinjer for leverandører, samt våre seriøsitetskrav.

Enwa PMI jobber med å kartlegge vår leverandør- og verdikjede, og vi foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved ønske om slik informasjon fra Enwa PMI, eller ved klager knyttet til åpenhetsloven, kan følgende e-post benyttes: erland.buoen@enwa.com 

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.