Fallback-banner Enwa Group

Ferskvann for bekjempelse av lakselus

Bilde: Nova Sea

Enwa leverer ferskvannet til NovaSea sitt fullskala forsøksanlegg på Teksmona i Meløy kommune.

Naturmetode for bekjempelse av lakselus

Lakselus trives ikke ferskvann. Enwa leverer ferskvannet til NovaSea sitt fullskala forsøksanlegg på Teksmona i Meløy kommune. Lakselus skal der forsøkes bekjempet med ferskvann. Nova Sea har siden 2011 jobbet med prosjektet Evig Regn. Prosjektets mål er å redusere lusepåslag i lakseoppdrettsanlegg ved bruk av «naturmetoden», bruk av ferskvann for bekjempelse av lakselus.

Anlegget for vannproduskjon er leverft i 2 stk kontainere med forbehandling i den ene og membrananlegget med pumper, motorer og styring  i den andre.

Enwa har designet og levert vannbehandlingsanlegget som ble offisielt åpnet 25 August 2016. Her med Aino Olaisen Nova Sea og Bjørn Dørum fra ENWA

Bilde: Enwa har designet og levert vannbehandlingsanlegget som ble offisielt åpnet 25/8 2016. Her med Aino Olaisen Nova Sea og Bjørn Dørum fra Enwa

Spennende forsøksprosjekt

Enwa er svært fornøyd med å få ta del i næringens satsing, og i denne sammenheng spesielt Nova Sea som viser stor vilje og evne, til å finne metoder som er bedre for fiskehelsen og bedre for miljøet en mange av dagens metoder for avlusing. «Vi har stor tro på at Nova Sea gjennom forsøksprosjektet lykkes med sine målsetninger. Enwa ser en økende etterspørsel i næringen etter vår kompetanse og øyner nå store muligheter for økning i leveransene til havbruksnæringen. Behov for ferskvannssjikt i mærene vil slå godt ut på etterspørselen etter avsaltingsanlegg og riktig dimensjonert forfiltrering som Enwa har stor ekspertise på.» sier Per Morten Lyngaas, Enwa Water Technology AS 

Villaks går opp i elvene for å gyte og det er en kjensgjerning at lus som sitter på fisken dør i det ferske vannet. Lakselus kan ikke leve i ferskvann over tid. NovaSea ville undersøke om det var noe i den kunnskapen som kunne brukes til å beskytte laksen mot lus. I samarbeid med Gifas og NCE Aquaculture testet NovaSea ut ideen i liten skala og valgte å ta gå videre til fullskala forsøk. «Imidlertid så vi at vi måtte ha store mengder vann for å få dette til. Det ble derfor etablert kontakt med Enwa, som er leverandør av avsaltingsanlegg til offshoreindustrien. I godt samarbeid med dem fikk vi designet et avsaltingsanlegg som er tilpasset forhold på våre lokaliteter.» sier initiativtaker i NovaSea Aino Olaisen.

Ved å tilsette ferskvann i mærene senkes saltinnholdet i de øverste meterne. Ferskvann er lettere enn sjøvann, og vil legge seg øverst i vannsøylen. Dette skal hindre at lakselusen kommer inn i anlegget, og dermed reduseres påslag av lakselus. Avsaltingsanlegg produserer ferskvann fra sjøvann, og det ferske vannet distribueres ut i mærene på lokaliteten.

Miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning

«Vårt fokus har i alle år vært å levere miljøvennlige og kjemikaliefrie løsninger til våre kunder», sier hovedaksjonær i Enwa, Sverre Hanssen. «For Enwa er derfor dette en løsning som passer vår forretningside som hånd i hanske. Denne metoden for lusebekjempelse er så naturbasert og miljøvennlig det kan bli.»

Målet med denne formen for lusebekjempelse er å unngå bruk av kjemikalier samt å redusere påkjenningen fisken utsettes for ved pumping og håndtering ifm avlusning. For oppdrettere som i dag påføres «luse-kostnader» opp mot 8kr/kg fisk så vil en slik ferskvannsmetode redusere kostnadene ned mot 1kr/kg.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Sverre Hanssen, gründer og hovedaksjonær i Enwa
+47 908 41 375

Per Morten Lyngaas, divisjonssjef og adm dir i Enwa Water Technology AS
+ 47 92 49 69 22

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.