Fallback-banner Enwa Group

Nytt vann til 50.000 personer

Vannproduksjon på ca. 6 mill. m3 pr år

Prosjekt

Hias vannbehandlingsanlegg

Enwa PMI har levert nytt vannbehandlingsanlegg for Hias IKS, med en vannproduksjon på over 6 millioner m3 per år. 

Nå får nå flere enn 50.000 innbyggere økt sikkerhet i vannforsyningen - og ledningen og anlegg er bygget for vekst i regionen.

Prosjektet inkluderer

  • Vanninntak med tilhørende inntaksledning
  • Ny råvannspumpestasjon
  • Nytt vannbehandlingsanlegg (VBA) med tilhørende rentvannspumpestasjon
  • Overføringsledning mellom VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa
  • Ny pumpestasjon for pumping til høydebasseng.

Enwa har stått for:

  • maskinelle- og prosesstekniske installasjoner på råvannspumpestasjonen og vannbehandlingsanlegget.

Hias IKS er et interkommunalt selskap og er anleggseier og tjenesteleverandør for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Sikkert vannforsyning 

Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg er å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet, skriver Hias på nettsiden deres. Anlegget erstatter Hamar Vannbehandlingsanlegg, som er gammelt og mangler tilstrekkelig vannbehandling etter dagens krav. Anlegget gir vann til innbyggerne i de fire kommunene ved østsiden av Mjøsa. 

Flere hygieniske barrierer for økt sikkerhet

Anlegget er bygget for utvidet rensing slik at Hias får en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet. 

Drikkevannsforskriften krever tilstrekkelige barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter.

Det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Hias skal sikre hedmarkingene godt, nok og sikkert vann i fremtiden (Hias.no).

Klimaendringer er en av dimensjonene som kan påvirke Mjøsa, og gi større variasjoner i råvannskvaliteten i fremtiden. 

Vanninntak ligger på 250 meters dyp i Mjøsa, 3 kilometer fra land.

Vannbehandlingsprosess

Alt vannet i Hias IKS vannbehandling går gjennom Mjøsa. Vannet som distribueres til kommunenes innbyggere hentes fra Mjøsa – og ferdig renset avløpsvann blir tilbakeført til Mjøsa.

Fotokredit: Hias IKS. Vannets vei fra Mjøsa via vannbehandlingsanlegget gir rent vann i springen. Deretter, gjennom avløpet tilbake via renseanlegget hvor det skilles ut brukbare stoffer til videre bruk og resirkulering, og rent vann føres tilbake til Mjøsa. 

Vannbehandlingsprosessen består av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

Prosessen er en såkalt Moldeprosess. Prosessen ansees som enkel og robust, og er velkjent og gjennomprøvd.

Moldeprosessen er en kombinasjon av to delprosesser:

Hentet fra Asplan Viak

• Den ene er selve koaguleringen av de organiske komponentene i vannet, med jernkloridsulfat ved lav pH og filtrering i hurtigfilter.
• Den andre er karbonatisering, med bruk av CO2 og alkalisk filter, der marmor gradvis løses opp og gir den rette vannkjemi. Denne kombinasjonsprosessen involverer en kompleks vannkjemi, der doseringen av CO2 er med på å styre oppløsningen av marmor.

Kloakkrenseanlegget er også klargjort for Struvittanlegg, for å utvinne fosfor.

Vannbehandlingsanlegget er dimensjonert for rentvannsproduksjon på 400 l/s. En til tre rentvannspumper brukes om gangen - avhengig av behov, og så er det en ekstra pumpe i reserve.

Klargjøring for innlasting av råvannspumper til vannbehandlingsanlegg

Klargjøring for innlasting av råvannspumper som skal pumpe vann inn til vannbehandlingsanlegget.

Byggestart

Prosjektet hadde byggestart januar 2019 og igangkjøring i slutten av 2021.

Fra Enwa PMI har det gått med mange meter rør og arbeidstimer.

Noen tall:

• 1.200 meter med store rør
• 2.400 sveiseskjøter
• 600 ventiler
• 50 pumper
• 1.050 komponenter med egen tag
• Ca. 35.000 prosjektførte timer

UV-anlegget er siste prosesstrinn ut av vannbehandlingsanlegget (HIAS IKS)

UV-anlegget er siste prosesstrinn ut av vannbehandlingsanlegget. Dette er den siste hygieniske barriere, og gir økt sikkerhet for rent vann i springen. 

Byggherre: Hias IKS
Byggherrens konsulent: Asplan Viak
Entreprise maskinelle- og prosesstekniske installasjoner: Enwa PMI
Overlevert år: 2022

Om HIAS:

«Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene i Hamar og Stange og avløpsrenseanlegget i Ottestad, ca. 70 kilometer overføringsledning, ti pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner. Hias leverer vann til ca. 56 000 personer og renser avløp fra ca. 60 000 personer» Hias.no

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.