Fallback-banner: Badeanlegg

Hvordan virker aktivt kullfilter for rensing av svømmebassengvann?

Kullfilter (også kalt karbonfilter) til bruk i bassengvann har lenge vært en kjent og effektiv metode for å redusere innholdet av klorforbindelser (bundet klor). For å holde innholdet av klorforbindelser lavt i vannet er det normalt å installere kullfilter i en delstrøm fra hovedsirkulasjonen. Riktig installasjon, dimensjonering og drift av filteret er avgjørende for å oppnå ønsket resultat.

Ammonium bindes opp i kullet

Kullfilter installeres alltid i kombinasjon med annen partikkelfiltrering som for eksempel sandfilter.

Aktivert kull har god effekt på reduksjon av kloraminer, da ammonium bindes opp i kullet. Kullfiltret fjerner også all klor og klorforbindelser i vannet som passer gjennom kullfiltret.

En alternativ metode for bruk av kull i badeanlegg er å dosere inn et kullpulver som legger seg i sandfiltret. Dette kullet vil da spyles ut til avløp ved hver tilbakespyling av sandfiltret. Om denne løsningen velges er det viktig å sjekke utslippstillatelse for gjeldene kommune.

Hvordan virker kullfilter?

Aktivt kull opptar oppløste organiske stoffer som blir tilført vannet fra de badende, samt klor og klorforbindelser. Strukturen i kullet er utformet på en måte som gjør at hver kullpartikkel har en ekstremt stor overflate. Ett gram aktivert kull har ifølge wikipedia tre tusen kvadratmeter overflate!

Kullet som benyttes er aktivert kull som har motsatt ladning til forurensningene som skal fjernes fra vannet. Slik vil alle klorforbindelser og ammonium i vannet som passerer gjennom kullfilteret bli absorbert og på denne måten filtrert ut.

Les  om hvordan klor desinfiserer svømmebasseng her.

Hvorfor benytte kullfilter i badeanlegg:

I badeanlegg med riktig dimensjonerte kullfilter vil de badende og driftspersonell oppleve et badevann hvor man ikke merker noe særlig til kloret i vannet. Dette fordi kloraminene (som gir klorlukt) kontinuerlig fjernes. Her kan du lese om hvorfor det lukter "klor" i vannet

I og med at klorforbindelser også går til luften i badeanlegget, vil det både for badegjestene og ikke minst for driftspersonellet, kunne utgjøre en helsemessig og arbeidsmiljømessig gevinst. Ofte installeres kullfilter i kombinasjon med UV-anlegg for ultrafiolett bestråling av badevannet. Ved å kombinere disse to rensetrinnene får man den beste vann- og luftkvaliteten i badet.

Les mer om UV-anlegg her.

Hvordan installeres aktivt kullfilter?

Aktivt kullfilter installeres i et by-passrør etter hovedfilteranlegget. Man filtrerer ikke mer enn omtrent 2-10 % av sirkulerende vannmengde gjennom kullfilteret, siden all klor fjernes i filteret.

Kullfilteret skal være dimensjonert i henhold til antall badende og minimum filtermediedybde (kulldybde) bør være større enn 1.000 mm. Dette fordi det kreves en viss oppholdstid for vannet i filtret og samtidig som kullet gradvis bli mettet av klorforbindelser og forurensninger.

Hva oppnås?

  • Mindre bundet klor
  • Mindre klorlukt i svømmehallen
  • Bedre vannkvalitet
  • Færre badegjester med «røde øyne» og hudplager
  • Bedre fysisk arbeidsmiljø

Typiske partikkelstørrelser som kan fjernes ved karbonfiltre varierer fra 0,5 til 50 mikrometer. Partikkelstørrelsen vil bli brukt som en del av filterbeskrivelsen.

 

Hvordan vedlikeholde kullfilter i badeanlegg?

Kullfilter må som alle andre filtre jevnlig vedlikeholdes. I hovedsak består vedlikeholdet i jevnlig tilbakespyling av filtre (1-2 ganger per uke). Tilbakespyling er viktig fordi kull er et porøst filtermateriale med mulighet for vekst av bakterier, spesielt i de nedre områder av filteret hvor det ikke finnes mer klor igjen til å forhindre bakterievekst. Det må tas klorprøve av filtratet/renset vann fra kullfilter 1-2 ganger per uke. Når det er målbar klorrest i filtratet er kullet forbrukt og må skiftes ut.

 

Ved riktig dimensjonerte kullfilteranlegg skiftes kullet 1-2 ganger per år.

 

Aktivt kullfilteranlegg til svømmebasseng består av filtertank utført i glassfiberarmert polyester med innvendig rørsats i PVC. Filteret leveres med manometer, automatisk lufting, vannmengdemåler, nødvendig mengde aktivt kull, og støttesjikt med sand.

Les mer om hele renseprosessen svømmebassengvann går igjennom her.

Kontakt oss

Offentlige bad Norge

Enwa Badeanlegg AS

+47 22 30 40 40

enwabad@enwa.com

Private badeanlegg Norge

Pahlén International AS

+47 35 50 59 90

pahlen@enwa.no 

Enwa Pahlen

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.