Fallback-banner: Badeanlegg

Rent og bakteriefritt svømmebasseng - renseanlegget, steg for steg

Bassengvann resirkuleres, renses og tilføres rent tilbake til bassenget. Renseanleggene til offentlig basseng, består av rensing i flere steg, før vannet tilføres tilbake til bassenget.

Artikkelen forklarer veien vannet tar, fra svømmebassenget gjennom rensesystemene og tilbake i bassenget – rent, klart og bakteriefritt – steg for steg. 

Partikler og klorforbindelser

Det er i hovedsak to typer forurensning vi kvitter oss med. Partikler og klorforbindelser. Felles for vannrensingen er at vannet går gjennom flere filtre og rensesystemer - noe vann byttes også ut med rent, nytt vann.

Vi kvitter oss med partikler i filtre, og klorforbindelser fjernes med en kjemisk reaksjon, UV-bestråling og/eller absorpsjon i ladet filtermasse.

Overflatevannet inneholder flest forurensninger

I svømmebasseng blir de fleste forurensninger tilført fra de badende og omgivelsene rundt bassenget. De fleste av disse forurensninger er lettere enn vann, og vil den første tiden etter de er tilført vannet befinne seg i overflatevannet. Det er derfor viktig at overflatevannet kontinuerlig føres til bassengets renseanlegg.

Filter

Rensingen av badevannet foregår i flere steg. Det første filteret er rister over overløpsrenner eller rister som dekker utløpsrørene fra overflaterenner, eller skimmere (porter i bassengvegg).

Les mer om overløpsrister og overløpsrenner her - de har flere funksjoner enn å fjerne overflatevannet

Normalt føres vannet fra overløpsrennene til en utjevningstank hvor en del av tyngre partikler i vannet vil bunnfelle. Det er derfor viktig at badeanlegget har gode rutiner for jevnlig renhold av utjevningstanken.

Fra utjevningstanken suges vannet inn i forfiltre. Forfiltre er en grovfiltrering som hindrer større partikler å komme inn i pumpene.

Vannet pumpes så inn i et filteranlegg som typisk kan være et sandfilteranlegg eller annen type filtrering.

 

UV-bestråling

Etter at vannet har passert sandfilteranlegget vil det normalt føres gjennom et UV-bestrålingskammer som desinfiserer vannet og som spalter klorforbindelser (også kalt bundet klor eller kloraminer). 

Bestråling av bassengvann med ultrafiolett lys har bakteriedrepende effekt og har vist seg effektivt for reduksjon av bundet klor i svømmebasseng.

Vi har skrevet en del om UV-anlegg her, og hvorfor man skal bruke det og hva man bør se etter før innkjøp av UV-anlegg

BIO UV fra Enwa Badeanlegg

Det er noen forutsetninger for å oppnå ønsket effekt. UV-lyset må bestråle vannet med høy effekt og UV-lyset som benyttes må ha et brett lysspekter. Riktig dimensjonering her vil være avgjørende for effekten på reduksjon av kloraminer.

Kjemikalier

Videre tilføres det kjemikalier til vannet for desinfisering (vanligvis klor) og pH-stabilisering. For å redusere korrosivitet i vannet vil det i noen tilfeller tilføres alkalitet og/eller kalsium til vannet.

Aktivert kull

Det er også vanlig for tungt belastede badeanlegg å installere et filteranlegg med aktivisert kull for å redusere mengde klorforbindelser i vannet. Aktivert kull har god effekt på reduksjon av klorforbindelser, da ammonium bindes opp i kullet.

Normalt installeres kullfilter i en delstrøm (5 - 10 %) slik at kun en mindre andel av sirkulerende vannmengde passerer gjennom kullfilteret. Kullfiltret fjerner all klor i vannet som passerer gjennom kullfiltret. Det er også mulig å dosere inn et kullpulver som legger seg i sandfiltret.

Les mer om aktivert kull og kullfilter her

Vannutskiftning

Man kan også redusere andel klorforbindelser ved å bytte ut deler av vannet i bassenget (så sant det nye vannet er rent - vannet rett fra vannverket er langt fra rent nok i alle tilfeller).

Ved vannutskifting reduseres innholdet av kloraminer i samme forhold som man bytter vann. Dette er normalt en veldig kostbar metode for å redusere kloramininnholdet.

Ferdig renset vann

Det rensede vannet føres så tilbake til bassenget gjennom innløpsdyser i bunn- og/eller vegg. Disse må være hensiktsmessig plassert rundt i bassenget for å oppnå god sirkulasjon i selve bassenget. Dette er viktig for at det ikke skal oppstå «dødsoner» i bassenget hvor stillestående vann ikke blir med i renseprosessen.

Når vannet har strømmet gjennom filtre og desinfisering, vil vannet være klart, rent og innbydende for de badende.  

Kontakt oss

Offentlige bad Norge

Enwa Badeanlegg AS

+47 22 30 40 40

enwabad@enwa.com

Private badeanlegg Norge

Pahlén International AS

+47 35 50 59 90

pahlen@enwa.no 

Enwa Pahlen

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.