Fallback-banner: Badeanlegg

Hvordan reagerer klor med bakterier i vann og desinfiserer svømmebasseng?

Det brukes klor til å desinfisere badevannet i de aller fleste svømmehaller og badeanlegg. Klor reagerer lett med organisk materialet og stoffer som inneholder nitrogen. Vi utnytter klorens evner til å reagere med organisk materiale for å holde badevannet rent.

Klor er et svært effektivt desinfeksjonsmiddel med veldokumentert virkning. 

I badevannet finnes en rekke stoffer som oksideres av klor og på den måten forbruker kloret. Av stoffer som direkte tilføres fra badende vil noe direkte forbruke klor, mens andre stoffer binder kloret slik at den desinfiserende virkning av kloret nedsettes. 

 

Virus oksideres og nøytraliseres av klor

Virus vil i de fleste tilfeller oksideres av klor og nøytraliseres. WHO skriver at klor oksiderer koronavirus, og at det er sannsynlig at klor dermed også nøytraliserer COVID-19. Link til WHOs rapport om Water, sanitation, hygiene and waste
management for the COVID-19 virus
Desinfisering med klor vil altså høyst sannsynlig også drepe koronaviruset.

Klormolekyl

 

Det er for det meste organiske stoffer som forbruker klor, mens ammonium (svette- eller urinstoffer) binder klor og danner kloraminer.

 

Dannelse av kloraminer - klorforbindelser

Når desinfisering i form av klor tilsettes vannet, frigjøres to kjemikalier som ødelegger eller nøytraliserer vannbårene bakterier. Virkestoffene er Hypoklorsyre HClO og hypoklotitt-ion OCl-.

 

Tre kjemiske reaksjoner

Kjemikaliene reagerer med nitrogenet i det organiske materialet og danner NH3 (ammoniakk).

NH3 (ammoniakk)

Deretter er det tre kjemiske reaksjoner som kan oppstå når hypoklorsyre reagerer med ammoniakk, og erstatter hydrogenioner med klorioner.

Avhengig av pH i vannet og det relative forholdet mellom ammoniumet (NH4+) og underklorsyrling / fritt klor (HClO), kan det dannes tre forskjellige typer kloraminer:

HClO + NH4+ → H2O + NH2Cl + H+  (Monokloramin)

HClO + NH2CL → H2O + NHCl2         (Dikloramin)

HClO + NHCl2 → H2O + Cl3                 (Trikloramin)

Trikloramin

 

Monokloramin dannes ved forholdsvis høy pH og lavt klorinnhold i forhold til ammonium. Dess lavere vannets pH-verdi er og jo høyere klorinnholdet er i forhold til ammonium, desto mer dannes av de øvrige kloraminer.

Trikloramin dannes ved meget lav pH (under 5) og meget høyt klorinnhold i forhold til ammonium.

 

Normal pH-verdi er viktig

Ved normal pH-verdi (7,2-7,6) for basseng forekommer nesten bare monokloramin og spor av dikloramin.

Kloraminene er flyktige og de er årsaken til den karakteristiske klorlukten i svømmehaller. Dikloraminer gir mer luktplager enn monokloraminer. Kloraminer har svakt desinfiserende virkning.

Her kan du lese om hvorfor det lukter klor i svømmebassenget

Monokloramin, diokloaminer og trikloaminer, kalles bundet klor, fordi de har bundet til seg amoniakken/nitrogenet i vannet og kan nå ikke binde til seg mer av urenhetene.

Det er dikloraminer og trikloraminer som lukter – og dette vil vi bli kvitt.

 

Hvordan kan vi redusere bundet klor?

Det er flere måter å redusere dikloraminer og trikloaminer på. 

Her har vi skrevet om kullfilter - og hvordan det kan bidra til å redusere bundet klor

 

Og her har vi skrevet om hvordan UV-anlegg bidrar til redusert mengde bundet klor

Vil du vite mer om rensing av bassengvann, kan du klikke her og lese flere artikler om temaet

---

Enwa Badeanlegg er spesialister på offentlige svømmebasseng. Vi kan det meste om hvordan man oppnår et rent og bakteriefritt badeanlegg.

Hvis du klikker på denne linken kommer du til Enwa Badeanleggs produktsider om renseteknikk

Kontakt oss

Offentlige bad Norge

Enwa Badeanlegg AS

+47 22 30 40 40

enwabad@enwa.com

Private badeanlegg Norge

Pahlén International AS

+47 35 50 59 90

pahlen@enwa.no 

Enwa Pahlen

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.